free website hit counter המרכז לחלוקת מזון לתושבי תל-אביב-יפו

אני רוצה להתנדב
פסח

YouTube - קמחא דפסחא : חלוקת סלי מזון בתל-אביב

וואלה - קמחא דפסחא : עמותות הצדקה במחסור

YNET- קמחא דפסחא : הצטרפו לחלוקה - חבילות מזון לקראת החגהארץ - סיפור העמותות: מה שהחל בחינוך, המשיך לבריאות ונגמר בחלוקת מזון
טופס להוראת קבע לתרומה למרכז לחלוקת מזון ת''א יפו טופס הוראת קבע לחץ כאן לתרומה למרכז לחלוקת מזון   רח' תל גיבורים 5 בית טפר ת.ד. 8264 תל-אביב-יפו   03-6803000 03-6827108