free website hit counter המרכז לחלוקת מזון לתושבי תל-אביב-יפו

אני רוצה להתנדב
 1. 14.5.2011 - ברכת תודה, הרבנות הראשית לתל-אביב-יפו


 2. 8.5.2011 - לשלום היקר!


 3. 5.1.2011 - מבנות קורס מסיכון לסיכוי - מחזור ד' ספטמבר 2010


 4. 1.5.2011 - תודה! מפדלון כהן ליאת, רכזת מתנדבים אגף מרכז צפון, תל אביב-יפו


 5. ברכת תודה מבנות הקורס - 2010


 6. 24.6.2010 מכתב תודה זוהר מנור


 7. 8.5.2011 מילה מילה נשזרת...


 8. 14.4.2010 - הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל


 9. 16.3.2010 - מכתב תודה מעיריית תל אביב-יפו, חלוקת חבילות מזון לקשישים ניצולי שואה בחג פסח


 10. 3.5.2010 - מכתב תודה מעיריית תל אביב-יפו, "כשאדם מתעלה, העולם מתעלה עמו"...


 11. 12.9.2010 - מכתב תודה מיעל דיין, יו"ר מועצת עיריית תל אביב-יפו


 12. 31.8.2010 - מכתב תודה מעיריית תל אביב-יפו, האגף לשירותים החברתיים מרכז - צפון


 13. 22.10.09 - מכתב תודה מעיריית תל אביב-יפו, אגף לשירותים חברתיים דרום


 14. 30.9.09 - מכתב תודה מעיריית תל אביב-יפו, לשכת מנהלת המינהל


 15. 29.9.09 - מכתב תודה מהעמותה לניהול כדורגל בפתח-תקווה, מחלקת נוער


 16. 2.4.2008 - מכתב תודה מעיריית תל אביב-יפו


 17. פסח 2008- מכתב תודה מזוהר יעיש, חבר המועצה הדתית ת"א-יפו ויו"ר ועדת הכספים


ילדה בת 14 שהתחננה בדמעות לתחליפי חלב לאחיה התינוק...
עיתון תל-אביב 29.7.05
מחסן המזון של האגודה לקידום החינוך ביפו נפרץ ביום שני ומתוכו נגנבו כ-400 חבילות מזון...
עיתון תל-אביב 29.10.04

התנפלות על מרכז המזון של האגודה לקידום החינוך ביפו...
המקומון תל-אביב יפו 9.9.04
עיריית תל-אביב-יפו אגף לשירותים חברתיים מכתב תודה 2
עיריית תל-אביב-יפו
מינהל השירותים החברתיים
עיריית תל-אביב-יפו
אגף לשירותים חברתיים דרום
טופס להוראת קבע לתרומה למרכז לחלוקת מזון ת''א יפו טופס הוראת קבע לחץ כאן לתרומה למרכז לחלוקת מזון   רח' תל גיבורים 5 בית טפר ת.ד. 8264 תל-אביב-יפו   03-6803000 03-6827108