free website hit counter המרכז לחלוקת מזון לתושבי תל-אביב-יפו

אני רוצה להתנדב
מתנדבים בשעת חלוקה אנו מחלקים חבילות מצרכים למשפחות ובודדים הרעבים ללחם. מצרכים שבעזרתם יוכלו לבשל, לאכול ואפילו לישון יותר טוב.
אנו זקוקים למתנדבים. אתם מוזמנים לבחור את האפשרות המתאימה לכם:


התנדבות בזוגות
זוג מתנדבים שמגיע עם רכב לאסוף 5 חבילות מהמרכז (באחד מימי החלוקה ובשנות שנוחות לו) ולחלק אותן לנזקקים.
התנדבות קבוצתית
באחד מימי החלוקה בין השעות 15:00-18:00 חברת "דן" תורמת אוטובוס לטובת החלוקה. קבוצה של 10-15 עובדים (פעולת גיבוש עם ערך מוסף) מחלקת כ-50 חבילות מזון.
לקבוצה מיוחדת של ניצולי שואה
אנו מחפשים מתנדבים קבועים במסגרת התנדבות בזוגות. 12 מתנדבים שיגיעו אחת ל-3 שבועות.
פעילות שיא לקראת החגים:
1. איסוף מזון (מוצרי צריכה יבשים על פי רשימה)
2. איסוף מזון + חלוקה לבתים

נקבל אתכם בכל מצב :) : יחיד, זוג, קבוצה, עם רכב או בלי...
החלוקה מתבצעת בעזרת רשימת שמות, כתובות, טלפונים ומפה.


צרו קשר עם אודט - רכזת מתנדבים odet@mercazmazon.org


ינואר 2013 9.01.2013 - יום ד'
10.01.2013 - יום ה'
30.01.2013 - יום ד'
31.01.2013 - יום ה'

פברואר 2013 13.02.2013 - יום ד'
14.02.2013 - יום ה'
27.02.2013 - יום ד '
28.02.2013 - יום ה'

מרץ 2013 11.03.2013 - יום ב'
12.03.2013 - יום ג'
13.03.2013 - יום ד'
14.03.2013 - יום ה'
17.03.2013 - יום א'

אפריל 2013 2.04.2013 - יום ג'
3.04.2013 - יום ד'
23.04.2013 - יום ג'
24.04.2013 - יום ד'

מאי 2013 6.05.2013 - יום ב'
7.05.2013 - יום ג'
27.05.2013 - יום ב'
28.05.2013 - יום ג'

יוני 2013 11.06.2013 - יום ג'
12.06.2013 - יום ד'
25.06.2013 - יום ג'
26.06.2013 - יום ד'

יולי 2013 17.07.2013 - יום ד'
18.07.2013 - יום ה'
31.07.2013 - יום ד'

אוגוסט 2013 1.08.2013 - יום ה'
21.08.2013 - יום ד'
22.08.2013 - יום ה'

ספטמבר 2013 1.09.2013 - יום א'
2.09.2013 - יום ב'
3.09.2013 - יום ג'
29.09.2013 - יום א'
30.09.2013 - יום ב'

אוקטובר 2013 8.10.2013 - יום ג'
9.10.2013 - יום ד'
29.10.2013 - יום ג'
30.10.2013 - יום ד'

נובמבר 2013 12.11.2013 - יום ג'
13.11.2013 - יום ד'
26.11.2013 - יום ג'
27.11.2013 - יום ד'

דצמבר 2013 17.12.2013 - יום ג'
18.12.2013 - יום ד'

טופס להוראת קבע לתרומה למרכז לחלוקת מזון ת''א יפו טופס הוראת קבע לחץ כאן לתרומה למרכז לחלוקת מזון   רח' תל גיבורים 5 בית טפר ת.ד. 8264 תל-אביב-יפו   03-6803000 03-6827108