free website hit counter המרכז לחלוקת מזון לתושבי תל-אביב-יפו

אני רוצה להתנדב

שאלות ותשובותאיסוף
המזון בחלקו הגדול נרכש ע"י המרכז לחלוקת מזון, חלקו נתרם על ידי יצרני מזון וחלקו נאסף בנקודות איסוף בחברות על ידי עובדים, בתי ספר או תנועות נוער ומועבר למחסן המזון.

מיון ואריזה
המזון שנאסף עובר מיון ונארז מחדש.
האריזה נעשית על ידי תלמידי תיכון, במסגרת מחוייבות אישית וחינוך להתנדבות ותרומה לקהילה. התלמידים מגיעים אחת לשבועיים וחצי, ליום אריזה מרוכז, אורזים את חבילות המזון בשיטת "סרט נע" ומכינים את השטח לחלוקת החבילות.

חלוקה
החלוקה מתבצעת אחת לשבועיים וחצי, ברכבים פרטיים של מתנדבים, ובאוטובוס שמקצה חברת דן לכל מועד חלוקה, כמו כן נמנות עם המתנדבים חברות מסחריות ויחידות צבאיות שהתאגדו לבצע חלוקה מרוכזת. חבילות המזון מועברות ישירות לבתי הנזקקים במטרה ובכוונה לשמור על צינעת הפרט, כמו כן רבים מהנזקקים מתקשים להגיע למקום בכוחות עצמם ולשאת את החבילות.

החבילות
עלות חבילה בסיסית למשפחה עומדת על 170 ש"ח.
עלות חבילת חג (ראש השנה ופסח) 260 ש"ח לחבילה. תוכן החבילה מורכב ממזון יבש ומזין. החבילות מגוונות ומשתנות מעט בתכולתן בהתאם לצרכים: משפחות עם תינוקות מקבלות תוספת של מזון ומוצרים לתינוק. חבילות לקשישים - מוצרים רכים. חבילות לחולי סכרת עם מוצרים ללא סוכר. לאחרונה החל המרכז לחלוקת מזון בחלוקת חבילות שבת, הכוללות משלוח של מצרכים טריים לשבת אחת לשבועיים.
טופס להוראת קבע לתרומה למרכז לחלוקת מזון ת''א יפו טופס הוראת קבע לחץ כאן לתרומה למרכז לחלוקת מזון   רח' תל גיבורים 5 בית טפר ת.ד. 8264 תל-אביב-יפו   03-6803000 03-6827108